top of page

​GALLARIA 

Onn da scola 2015/16

Turnier da ballapei a Domat

09-09-2015.

Viadi d'atun 3. rea/sec

10/11-09-2015

Viseta el museum dalla natira, 6. cl.

27-10-2015

Scola da skis, scolettas

11-01-2016 - 15-01-201

Cuschinar communabel

scoletta Trun & 2rs

26 e 28-04-2016

Viadi d'atun 1. rea/sec

10/11-09-2015

Spassegiada d'atun

scoletta Trun, 18-09-2015

3./4. cl. e scoletta Trun

til da tscheiver Trun, 30-01-2016

Viseta dils cussadents dalla Casa S. Martin en scoletta

03-11-2015

Viadi da primavera scoletta Trun

13-06-2016

Musical 5./6. classa

In segn giu da tschiel

22-12-2015

Turnier da notg, scalem superiur

26-02-2016

Viadi da primavera, 5.cl. Sumvitg

14-06-2016

Turnier d'unihockey a Domat

02-04-2016

Viadi da scola 6. classa

historia e mitas

17-06-2016

Cantar retgs, 5./6. classa

8 - 10-01-2016

Viadi d'atun 2. rea/sec

10/11-09-2015

bottom of page