Til da tscheiver a Sumvitg, 04-02-2017

5. cl. Sumvitg

5. cl. Sumvitg

5. cl. Sumvitg

5. cl. Sumvitg

5. cl. Sumvitg

5. cl. Sumvitg

5. cl. Sumvitg

5. cl. Sumvitg

5. cl. Sumvitg

5. cl. Sumvitg

5. cl. Sumvitg

5. cl. Sumvitg

5. cl. Sumvitg

5. cl. Sumvitg

5. cl. Sumvitg

5. cl. Sumvitg

5. cl. Sumvitg

5. cl. Sumvitg

1./2. cl. Rabius

1./2. cl. Rabius

1./2. cl. Rabius

1./2. cl. Rabius

1./2. cl. Rabius

1./2. cl. Rabius

Scoletta Rabius

Scoletta Rabius

Scoletta Rabius

Scoletta Rabius

© 2015 Consorzi da scola Sumvitg-Trun

Fotografias: Lotar Tomaschett, scolaras e scolars dil Consorzi