3. superiura: viadi cun barca a vela, 14 - 18-05-2018